• Själva motsättningen ligger i att ”är det värt att sägas är det värt att sägas bra”. Men, är meningen ”är det värt att sägas är det värt att sägas bra” bra? Om inte är den inte värd att sägas, och då blir ingenting av det man egentligen hade tänkt säga sagt. Vad som följer av det är att det enda som är större än min kreativitet är min självkritik. Tack för ordet.
  • Det finns ingen magi. Vad jag för som bevis för detta är att om det fanns magi så skulle något kunna fungera perfekt. Exempelvis fabrikör Jenny Torstensson som tillverkar knappar och har en fil. Mag. i Processtyrning och Arcane Magic konstruerar ett löpande band som gång på gång ofelbart tillverkar perfekta knappar med noll spill och hundraprocentig leveranssäkerhet. Det finns ju inte. Eller är det min idé om vad som är perfekt som är skev? Tack för ordet.
  • Jag ska bli uppfinnare. Det beror på följande: Glädjen över att ha ett jobb och en stabil vardag har övergått i vetskapen om att jag inte gör det jag vill, vilket leder till sorg och frustration. Samtidigt når jag insikt om att jag faktiskt inte behöver resignera utan har möjligheten att göra det jag vill göra (naturligtvis med ett mått av uppoffringar och ansträngning) vilket leder till skräck. Det leder i sin tur inte till förnekelse utan till att jag vill agera och får en kreativ lust. Det leder till glädje. Sen kommer jag på att jag ändå inte gör det jag vill göra. Så börjar det om. Därför har jag bestämt mig för att bli uppfinnare. Det jag ska konstruera är en mental dynamo. Om jag på något sätt kunde koppla en dynamo till känslosvallet skulle jag med säkerhet själv kunna driva kylskåpet på en mindre golfklubb. Tack för ordet.
  • Ibland är form viktigare än innehåll. Ibland är innehåll viktigare än form. Skall de två aldrig mötas? Det vet jag inte, men däremot vet jag att ibland saknas båda. Ring bara 08 – 784 00 00 och fråga efter  ”Gomorron Sverige”. Tack för ordet.
  • Jag ska döpa mina framtida tre döttrar till Klamydia, Ebola och Salmonella. Det är vackra namn, och det är dags att ta tillbaks dem från sjukvården! Tack för ordet.