Tags

, ,

sarkasm [-as’m] subst. –en –er
1. bitande skämt eller hån; stickord, spydighet.
2. undermålig undanflykt för att inte orka eller kunna formulera en tillräckligt slagkraftig text.

meta- i sammansättning
1. förled som anger att en verksamhet har sig själv som objekt.
2. förled som indikerar att användaren inte har tillräckligt stort intresse av ämnet i fråga, utan i själva verket föredrar att prata om något helt annat.
3. colombiansk flod som utgör del av gränsen mellan Colombia och Venezuela.

1 hyper- i sammansättning
1. alltför, överdrivet, ytterligt, bortom, utöver.

2 hyper [hy’-] adj.
1. uppeldad, överstimulerad, fanatisk, rabiat.
2. irriterande, påfrestande, onödig.

ironi [-ni’] subst. –n –er
1. klander eller förlöjligande under skenbart beröm.
2. ett resultat av ett skeende som står i motsats till vad som kunde förväntas av detta.